Våra leverantörer


Münze Österreich

Münze Österreich (österrikiska myntverket), ett dotterbolag till den österiskiska centralbanken, är ett världsberömt myntverk som räknar sina anor tillbaka till 1100-talet. Berättelsen om Münze Österreich börjar 1194 när Rickard Lejonhjärta betalade 12 ton silver för att försäkra sig om att han inte skulle bli fängslad av den österrikiske hertigen Leopold V. Den österrikiske greven skulle sedermera komma att använda silvret till att slå silvermynt och på så vis lägga grunden för Münze Österreich. Genom sin långa och rika historia har Münze Österreich tillverkat många av Europas mest berömda och allmänt använda mynt, som inbegriper guldkronor, gulden, dukater och silvermynt såsom Maria Theresa-dalern. Många av guldmynten som präglats av Münze Österreich användes allmänt vid handel under tiden för kejsardömet Österrike-Ungern, medan silverdalern visade sig bli en av de mest präglade och använda silvermynten i den globala handeln mellan åren 1750 och 1950-talet. Idag är myntverket mest känt för att producera Europas mest efterfrågade investeringsmynt, det österrikiska filharmonikermyntet, även kallat Wienfilharmonikernas guld- och silvermynt.


Argor Heraeus

Argor Heraeus grundades ursprungligen i schweiziska kantonen Ticino i Chiasso 1951 som Argor SA. Detta gör företaget till ett av de äldsta schweiziska raffinaderierna. Argor Heraeus är en av världens största tillverkare av ädelmetalltackor och anses vara en av de viktigaste schweiziska raffinaderierna. Företaget raffinerar och förädlar för närvarande mellan 350 och 400 ton guld årligen. Dess kunder sträcker sig från kommersiella banker, centralbanker, elektroniska och kemiska industrier samt urmakeri och lyxsmycken sektorn.  Dess kunder sträcker sig från kommersiella banker och centralbanker via elektroniska och kemiska industrier till urmakerier och sektorn för lyxsmycken. År 2017 förvärvades företaget av Heraeus Precious Metals, en medlem av Heraeus-gruppen.


Heraeus Precious Metals GmbH

Heraeus Precious Metals är en del av Heraeus Holding, en teknikföretagsgrupp som bildades 1851, och som idag är en av Tysklands största privatägda företag med en årlig försäljning som överstiger 20 miljarder euro. Företagets säte är beläget i den tyska staden Hanau, där de driver en raffinerings- och ädelmetalltillverkningsfabrik som är en av Tysklands största. De tillverkar landets mest berömda guld- och silvertackor under märket “Heraeus”. Företagsgruppen har över 12000 anställda i mer än 100 olika dotterbolag över hela världen och driver en mängd olika verksamheter såsom tillverkning och försäljning av ädelmetaller, tillverkning av högkvalitativa biomaterial, medicinska och farmaceutiska produkter och tillverkning av avancerade tekniska komponenter. Heraeus Precious Metals är en ackrediterad medlem av LBMA.


The Royal Mint

The Royal Mint (Kungliga Myntverket) grundades för över 1100 år sedan i Storbritannien. Myntverket var historiskt en del av en serie myntverk som blev centraliserade för att producera mynt för kungariket England, hela Storbritannien och så småningom större delen av det brittiska imperiet. Idag ägs det av Brittiska staten och dess huvuduppgift är att producera mynt för den lokala ekonomin. Därutöver är myntverket en av de största producenterna av mynt för andra länder, med kunder i 60 länder. Myntverket är dock mest känd känt som skaparen skapare och präglaren präglare av de det världsberömda Sovereign-myntet och Britannia guld- och silvermynt.


Perth Mint

Perth Mint är ett i världen framstående myntverk och raffinerare av ädelmetaller och är beläget i staden Perth i Australien. Perth Mint grundades 1896 av brittiska Royal Mint som ett svar på de kort dessförinnan upptäckta guldfyndigheterna i Western Australia (Väst-Australien). Perth Mints uppgift var att raffinera guldmalm från gruvorna och prägla guldmynt, kallade sovereigns. Mellan 1899 och 1931 producerade Perth Mint en avsevärd mängd guldsoveriegnmynt som distribuerades i Australien och över hela det brittiska imperiet för användning som valuta i omlopp. Brittisk kontroll över Perth Mint överläts 1971 på det federala styret i Western Australia som blev ägare till myntverket. Idag hyllas Perth Mint för sin utomordentliga kvalitet på sina investeringsmynt i världsklass såsom Australiska Känguru guld- och silvermynt,, Kookaburra och Koala silvermynt, samt guld & silver-lunar serien. Perth Mint har varit medlem av London Gold Market (föregångare till LBMA) sedan 1934.


The Royal Canadian Mint

Under de första femtio åren av Kanadas historia präglades mynten för cirkulation av Royal Mint i London. När Kanada framträdde som en nation i sig, ökade dess behov av mynt. Som ett resultat av detta grundades The Royal Canadian Mint (Kungliga Kanadensiska Myntverket) i Ottawa 1901. Myntverket är ett kronföretag och ägs av kanadensiska staten. Det producerar alla Kanadas cirkulationsmynt och tillverkar mynt på uppdrag av andra nationer. Myntverket designar och tillverkar också samlingsmynt, medaljer samt medaljonger och tokens. Det är mest känt för att ha skapat det vackra Maple Leaf guld- och silvermyntet


The US Mint

United States Mint (Amerikanska myntverket) skapades av den amerikanska kongressen 1792. Myntverket är en del av det amerikanska finansdepartementet och ansvarar för att producera cirkulationsmynt för USA. Myntverket upprättades först i Philadelphia, USA:s dåvarande huvudstad, vilket var republikens första byggnad som uppfördes under konstitutionen. Idag är myntverkets högkvarter (en anläggning som inte producerar mynt) i Washington D.C. Myntverket driver myntanläggningar i Philadelphia, Denver, San Francisco och West Point, New York och samt en depositär i Fort Knox, Kentucky. US Mint är mest kända inom myntvärlden för sin produktion av det Amerikanska Eagle- myntet i guld och silver samt Bufallo guldmyntet.