Leverans & försäkring


Leverans
Produkterna skickas med rekommenderat brev eller värdepost till ditt närmaste postombud eller Postnord företagscenter och kvitteras ut mot uppvisande av giltig legitimation. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar. Under normala omständigheter skickas produkterna inom 24 timmar från det att vi erhållit betalningen, men i det fall att produkterna ej finns tillgängliga för omedelbar leverans kommer vi att ta kontakt med dig via telefon eller e-post.

Spårning
I samband med att produkterna överlämnas till Postnord kommer vi att skicka försändelsens spårningsnummer till
din e-postadress. För att spåra försändelsen ange spårningsnumret i sökfältet på Postnords hemsida. När försändelsen har ankommit till utlämningsstället kommer Postnord att skicka en aviseringen till din e-postlåda.

Emballage
Produkterna är noggrant omslutna i skyddande omslag och packade i en diskret och omärkt paketlåda.

Försäkring
Alla försändelser vi skickar är helt försäkrade mot förlust, stöld och fysisk skada under transporten av Länsförsäkringar upp till
4 000 000 M kr per försändelse. Försäkringen är giltig under hela transporten, och upphör att gälla efter att ombudet har erhållit mottagarens underskrift. Kundens ansvar föreligger i att kontrollera försändelsen vid tillfället av mottagandet. I det fall att försändelsen är skadad eller visar tecken på att ha varit öppnad skall kunden neka att kvittera ut försändelsen och omedelbart meddela ombudet samt kontakta Gyllenhus på 08-520 277 54. Skulle det hända att försändelsen försvinner eller skadas under transporten, förbehåller sig Gyllenhus rätten att skicka produkterna på nytt eller återbetala pengarna till kunden efter det att försäkringsärendet är avklarat av Länsförsäkringar.